الوپیک

سامانه حمل و نقل آنلاین
حمل و نقل آنلاین
۱۳۹۵
۲۰۱-۵۰۰ نفر

AloPeyk is the leading on-demand urban logistics platform in Iran, bringing instant delivery within anyone's reach. It uses an extensive network of motorcycle couriers to form a logistics network that's fast, cheap and reliable.

فرصت‌های شغلی

استخدام SQL Developer ارشد (Senior)

الوپیک - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
MySQL SQL Query Optimization Prestodb

تکنولوژی‌های فنی

JavaScript Java PHP HTML CSS SQL Objective-C Swift Lua Serverside Javascript

تهران

خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، کوچه‌ی چهاردهم، پلاک ۵، ساختمان الوپیک