لوگوی شرکت الوپیک

الوپیک

سامانه حمل و نقل آنلاین
حمل و نقل و ترابری
۱۳۹۵
۵۱-۲۰۰ نفر

شرکت الوپیک

AloPeyk is the leading on-demand urban logistics platform in Iran, bringing instant delivery within anyone's reach. It uses an extensive network of motorcycle couriers to form a logistics network that's fast, cheap, and reliable.

مزایا

صبحانه
بیمه تکمیلی
اتاق بازی
تیم پویا

فرصت‌های شغلی بسته شده

استخدام توسعه‌دهنده React Native جوان (Junior)

بسته‌شده
الوپیک - تهران
تمام‌وقت
Android iOS Git React Native Redux

استخدام توسعه‌دهنده Back-End جوان (Junior)

بسته‌شده
الوپیک - تهران
تمام‌وقت
PHP MySQL Laravel Docker Lumen

استخدام توسعه‌دهنده Front-end جوان (Junior)

بسته‌شده
الوپیک - تهران
تمام‌وقت
React Angular Git Redux Sass

استخدام توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)

بسته‌شده
الوپیک - تهران
تمام‌وقت
React Angular Git Redux Sass

استخدام توسعه‌دهنده Back-End ارشد (Senior)

بسته‌شده
الوپیک - تهران
تمام‌وقت
PHP MySQL Laravel Docker Lumen

استخدام توسعه‌دهنده React Native ارشد (Senior)

بسته‌شده
الوپیک - تهران
تمام‌وقت
Android iOS Git React Native Redux

استخدام SQL Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
الوپیک - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
MySQL SQL Query Optimization Prestodb

استخدام Data Engineer ارشد (Senior)

بسته‌شده
الوپیک - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Apache Spark Hadoop Apache Kafka Cassandra Prestodb

استخدام SQL Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
الوپیک - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
MySQL SQL Query Optimization

تکنولوژی‌های فنی

JavaScript Java Python PHP C++ MySQL SQL Node.js Swift Objective-C Kubernetes Lua NoSQL

تهران

خیابان شریعتی، کوچه عمادیان، پلاک ۸۳۰، طبقه دوم