لوگوی شرکت پیشروان ایساتیس آسیا

پیشروان ایساتیس آسیا

شرکت پیشروان ایساتیس آسیا (AiGrow)
مارکتینگ
۱۳۹۷
۱۱-۵۰ نفر

شرکت پیشروان ایساتیس آسیا

AiGrow.me is Canadian company based out of Toronto is a growth marketing platform for social media, with a focus on Instagram. AiGrow uses modern technologies and artificial intelligence to provide its users advanced tools to automate their social media activities, and management.

You will work in a super fun office located at the Tehran University of Technologies. Snacks and foods are served.

مزایا

بیمه
Game Board
bonus
ناهار

تکنولوژی‌های فنی

JavaScript CSS Node.js AngularJS MongoDB Computer Architecture

تهران

تهران امیرآباد دانشکده فنی دانشکده مکانیک طبقه ۷ واحد ۷۱۳

آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.