لوگوی شرکت آفتاب مهر

آفتاب مهر

موسسه آموزشی آفتاب مهر
تحصیلی
۱-۱۰ نفر

موسسه فرهنگی آموزشی آفتاب مهر از موسسات تقویتی کنکور میباشد این موسسه با کادر مجرب و اساتید حرفه به تازگی شروع به فعالیت نموده و در زمینه‌های مختلف نیرو جذب مینماید

این موسسه نیازمند یک برنامه نویس حرفه‌ای اندروید برای پیگیری دروس میباشد

تکنولوژی‌های فنی

Android
آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.