سانا گستر سبز
دو پلتفرم اطلاع رسانی برای اتصال مشتری و خدمت دهنده
خدمات اطلاع رسانی
۱۳۹۵
۱۱-۵۰ نفر

تیم فنی شرکت متشکل از تعدادی فارغ التحصیل جوان رشته های برق و کامپیوتر از دانشگاه های خوب ایران است که با روحیه عالی و کار تیمی، با شرکت همکاری میکنند.

شرکت سانا گستر سبز، توسط تعدادی فارغ التحصیل دانشگاه شریف ایجاد شده و کادر شرکت همگی جوان هستند.

تکنولوژی‌های مورد استفاده
HTML5 Python 3 PostgreSQL CSS3 Django Orm RESTful Authentication RESTful Architecture Geodjango Django 1.9

ظفر، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۳۲، طبقه دوم