اولین قرارداد Quera

حدود سه ماه پیش، پس از پیگیری نسبتاً طولانی‌مدت برای عقد قرارداد با دانشگاه شریف، موفق شدیم قرادادی به مدت یک سال با مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف تنظیم کنیم.

در این قرارداد سرویس یک‌ساله‌ی کوئرا به مدت یک‌سال به دانشگاه صنعتی شریف تعلق گرفت تا از این به بعد، کوئرا در چارچوب رسمی‌تر در دانشگاه صنعتی شریف فعالیت نماید.

از همه‌ی افرادی که در بسته‌شدن این قرارداد به ما کمک کردند سپاس‌گزاریم. به خصوص جناب آقای دکتر ضرابی‌زاده که از همان شروع شریف‌جاج تا به حال مشمول حمایت بی‌نظیر ایشان بوده‌ایم.

از همین تریبون خرسندی خودمون رو از این قرارداد اعلام می‌کنیم و امیدواریم هرچه زودتر با دیگر دانشگاه‌های کشور وارد تعامل شویم 🙂