تماس با ما

رایانامه‌ی نظر، انتقاد و پیشنهاد: contact@quera.ir

رایانامه‌ی پشتیبانی فنی: support@quera.ir

رایانامه‌ی مدیر اجرایی تیم: tabrizi@quera.ir

شماره‌ی تماس مدیر اجرایی تیم: ۰۹۱۲۰۲۹۲۵۵۴

منتظر نظر، انتقاد و پیشنهاد شما دوستان گرامی در همه‌ی زمینه‌ها، مخصوصا در زمینه‌ی همکاری با Quera در موارد مختلف هستیم 🙂